Copier  »
   
  คุณสมบัติทั่วไป เครื่องโรเนียวดิจิตอล (เครื่อง copy print เครื่องก๊อปปี้พริ้นท์) Riso RZ390
   
 

 
สอบถามราคาได้ที่ 086-381-4802
 
 
 1.   เป็นเครื่องโรเนียวระบบดิจิตอลพร้อมสแกนเนอร์ (Printer-Duplicator) สำหรับปรุกระดาษไขในตัว ควบคุมการทำงานด้วยระบบไมโครโปรเซสเซอร์
 2.   ความเร็วในการทำสำเนา 16 วินาที
 3.   สามารถเลือกใช้ได้กับต้นฉบับที่เป็นลายเส้น รูปภาพ หรือ ลายเส้นกับรูปภาพและต้นฉบับจากดินสอ
 4.   สามารถวางต้นฉบับเป็นแผ่นและหนังสือเล่มได้
 5.   ขนาดต้นฉบับใหญ่สุด A3
 6.   ความละเอียดในการสร้างภาพ 300 x 600 จุดต่อตารางนิ้ว
 7.   พื้นที่สำหรับการแสกนได้ใหญ่สุดขนาด 297 มม x 432 มม
 8.   พื้นที่ในการพิมพ์สำเนาได้ใหญ่สุดขนาด 291 มม x 413 มม
 9.   ใช้กระดาษสำหรับพิมพ์ได้ตั้งแต่ขนาด 100 x 148 มม. ถึง 297 x 432 มม.
10. 
  สามารถป้อนต้นฉบับได้ตั้งแต่ขนาด 50 x 90 mm. ถึง 297 x 420 mm.
11. 
  ใช้ได้กับกระดาษที่มีน้ำหนักตั้งแต่ 46 แกรม – 210 แกรม
12. 
  มีระบบลบสันกลางของหนังสือที่เป็นเล่มได้ และกำหนดความกว้างของสันกลางที่จะลบได้
13. 
  สามารถปรับความเข้ม – จาง ของการสแกนต้นฉบับได้ 5 ระดับ และอัตโนมัติ
14. 
  สามารถปรับความเข้มจางของการทำสำเนาได้ 5 ระดับหลังจากทำไขแล้ว
15. 
  อัตราส่วนย่อขยายจากโรงงาน 7 ระดับคือ 61% , 65% , 78% ,94%, 121% , 129% , 154% และสามารถย่อขยายได้ตั้งแต่ 50-200% ปรับเพิ่มลดได้ครั้งละ 1%
16.
  มีระบบ CONFIDENTIAL เพื่อดึงกระดาษไขต้นฉบับที่เป็นความลับออกจากลูกโม่ หลังจบการใช้งานแล้ว
17.
  สามารถจัดตำแหน่งของเอกสารได้ทั้ง สูง – ต่ำ , ซ้าย – ขวา
18.
  มีระบบการเพิ่มเม็ดสกรีน (DOT SCREEN) เฉพาะส่วนที่เป็นรูปภาพได้ 2 ขนาด
19.
  มีปุ่มประหยัดหมึกเพื่อลดปริมาณหมึกให้ใช้น้อยลง
20.
  ถาดป้อนกระดาษ และถาดรองรับสำเนาสามารถรับกระดาษได้ถึง 1,000 แผ่น
21.
  กล่องเก็บกระดาษไขทิ้งได้ 100 แผ่น
22.
    กระดาษไขใช้ได้ 250 แผ่นต่อม้วน
23.
   มีระบบ Two – up สำหรับการพิมพ์ 2 ต้นฉบับให้อยู่ในสำเนาใบเดียว
24.
   ระบบตัดไฟและหรี่ไฟอัตโนมัติ และสามารถตั้งเวลาทำงานได้
25.
   ความเร็วในการพิมพ์สูงสุด 130 แผ่นต่อนาที สามารถปรับความเร็วได้ 5 ระดับตั้งแต่ 60 แผ่นต่อนาที 80 แผ่นต่อนาที 100 แผ่นต่อนาที 120 แผ่นต่อนาที 130 แผ่นต่อนาที
26.
   มีระบบโปรแกรมจัดกลุ่มสำเนาเพื่อจัดเป็นชุด ตามจำนวนกลุ่มที่ต้องการได้
27.
   สามารถโรเนียวได้ 1 – 9,999 แผ่น
28.
   ใช้ไฟ 100V – 120V 50Hz/60Hz (2.5A)
29.
   ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า สูงสุด 600 W, Standby 60 W,Sleep Mode 3.5 W
30.
   ขนาดของเครื่อง กxลxส 1380 มม. x 645 มม. x 1035 มม. (ขณะใช้งานไม่รวมขาตั้ง)
   
 
   
   
 
บริษัท ไอ แอนด์ เอ็ม คอนซัลท์ จำกัด | I & M Consult Co.,Ltd.
31/8 หมู่6 ถนนงามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
31/8 Moo 6, Ngamwongwan Rd., Thungsonghong,Laksi,Bangkok 10210
Tel. 02-954-9393,02-954-9394,02-954-9395 fax.02-954-8401
 
   
Current Pageid = 30